TOÀN THỊNH KITCHEN

www.toanthinhkitchen.comwww.toanthinhkitchen.comwww.toanthinhkitchen.com www.toanthinhkitchen.com
Sắp xếp:

BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

Mã sp: BRO-475

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tính năng: 4-Burner / Lò
Loại khí: LPG / Khí thiên nhiên
Tiêu thụ khí đốt: 49 KW / 232000 BTU
Khí vào: 3/4 "
Điện áp cung cấp: 220V / 1ph
Điện năng tiêu thụ: 5A
Lò làm việc Nhiệt độ: 120 ° C ~ 300 ° C
Thứ nguyên
Chiều rộng (mm): 800
Chiều sâu (mm): 750
Chiều cao (mm): 850/1000
Kích thước lò nướng
Chiều rộng (mm): 650
Độ sâu (mm): 590
Chiều cao (mm): 350
TỦ HẤP

TỦ HẤP

Mã sp: HSS-95E
hông số kỹ thuật: ba hấp

Loại khí: LPG / Khí tự nhiên

Tiêu thụ khí: 53 KW / 180000 BTU

Đường kính ống khí: 1 "

Nhu cầu điện: 1Ø 220V

Công suất tiêu thụ: 220W

Kích thước tổng thể

Chiều rộng (mm): 950

Chiều sâu (mm): 970

Cao (mm): 1800
TỦ HẤP S

TỦ HẤP S

Mã sp: HSS-95S

 

HÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật: ba hấp

Đường kính hơi: 3/4 "

Tiêu thụ hơi nước: 130LB / H

Kích thước tổng thể

Chiều rộng (mm): 950

Chiều sâu (mm): 970

Cao (mm): 1750
TỦ HẤP

TỦ HẤP

Mã sp: SP-98-1
Thông số kỹ thuật

Loại khí: LPG / Khí tự nhiên

Tiêu thụ khí: 53 KW / 180000 BTU

Đường kính ống khí: 1 "

Nhu cầu điện: 1Ø 220V

Công suất tiêu thụ: 220W

Kích thước tổng thể

Chiều rộng (mm): 980

Chiều sâu (mm): 1000

Cao (mm): 800
BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

Mã sp: SPB-120-1
Thông số kỹ thuật: một nồi lớn

Loại khí: LPG / Khí tự nhiên

Tiêu thụ khí: 53 KW / 180000 BTU

Đường kính ống khí: 1 "

Nhu cầu điện: 1Ø 220V

Công suất tiêu thụ: 220W

Kích thước tổng thể

Chiều rộng (mm): 1200

Chiều sâu (mm): 1200

Cao (mm): 800/1200
BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

Mã sp: SPB-120-2
Thông số kỹ thuật: Hai nồi lớn

Loại khí: LPG / Khí tự nhiên

Tiêu thụ khí đốt: 106 KW / 360000 BTU

Đường kính ống khí: 1 "

Nhu cầu điện: 1Ø 220V

Công suất tiêu thụ: 220W

Kích thước tổng thể

Chiều rộng (mm): 2400

Chiều sâu (mm): 1200

Cao (mm): 800/1200
BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

Mã sp: SPP-100-1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật: Một lò chính

Loại khí: LPG / Khí tự nhiên

Tiêu thụ khí: 53 KW / 180000 BTU

Đường kính ống khí: 1 "

Nhu cầu điện: 1Ø 220V

Công suất tiêu thụ: 220W

Kích thước tổng thể

Chiều rộng (mm): 900

Chiều sâu (mm): 900

Cao (mm): 800/1200

BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

Mã sp: SPP-200-2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật: Hai lò chính

Loại khí: LPG / Khí tự nhiên

Tiêu thụ khí đốt: 106 KW / 360000 BTU

Đường kính ống khí: 1 "

Nhu cầu điện: 1Ø 220V

Công suất tiêu thụ: 220W

Kích thước tổng thể

Chiều rộng (mm): 1800

Chiều sâu (mm): 900

Cao (mm): 800/1200

BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

BẾP TRUNG HOA SỬ DỤNG GAS

Mã sp: SPS-120-1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật: Một lò chính / một nước nóng

Loại khí: LPG / Khí tự nhiên

Tiêu thụ khí: 53 KW / 180000 BTU

Đường kính ống khí: 1 "

Nhu cầu điện: 1Ø 220V

Công suất tiêu thụ: 220W

Kích thước tổng thể

Chiều rộng (mm): 1200

Chiều sâu (mm): 1200

Cao (mm): 800/1200

^ Về đầu trang